شهرک زیتون

شهرک زیتون سرخه حصار

اطلاعیه

پیرواطلاعیه ها ی قبلی مبنی بردریافت جواب ازدفترهیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخصو ص تاریخ تشکیل جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس باوزارتخانه های راه وشهرسازی وجهاد کشاورزی،بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکان محتر م میرساند،طبق اطلاعات واصله موثق ازمجلس ازاوایل هفته جاری تاپایان آن جلساتی بادستگاههای ذیربط بر گزارگردیده ویادرحال برگزاریست ودرطول هفته آینده نیز ادامه خوا هدداشت که بمحض رسیدن به نتیجه وخروجی نهایی، ازطریق دفترهیئت رئیسه مجلس ازنمایندگا ن مالکان جهت شرکت درجلسه موردنظرحتما" وقطعا"دعوت بعمل خوا هدآمد دبیرخانه تشکلها ی قانونی وتعاونیهای مسکن
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 9:59  توسط زیتون  | 

فراخوان

فراخوان بزرگ ضمن قبولی طاعات وعبادات در این ماه عزیز مقررشد که یکشنبه 22 تیر ماه ساعت 9 صبح درجلوی مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان بهارستان حضور به همراه برسانید از تمام عزیزانی که در شهرستانها ساکن هستند تقاضا دارم که یکبار وبرای اخرین بار به این تجمع عظیم ملحق شوند تا واقعا از این 4000 نفر 1000نفر به تجمع بیایند تا این دولت عادل ما اینجمعیت مستاجر وزحمتکش را ببیند با تشکر فراوان .
برچسب‌ها: شهرک زیتون
+ نوشته شده در  جمعه بیستم تیر 1393ساعت 9:55  توسط زیتون  | 

برگزاری جلسه مشترک مجلس و وزارت خانه ها راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بازدید از زمین های معوض توسط

با سلام و احترام بر اساس پیگیری های به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی و طبق اطلاعات واصله موثق، هیأت رییسه مجلس در تلاش است تا جلسه مشترک مورد نظر با مسؤولان وزارت خانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را تا پایان هفته جاری برگزار نماید. لازم به ذکر است به محض دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی در این خصوص موارد به اطلاع همگان خواهد رسید. ضمنا روز چهارشنبه هفته گذشته که قرار بود آقایان وزارت راه و شهرسازی به همراه مسؤولان سازمان های ذیربط جهت بازدید از اراضی معوض اقدام نمایند به دلیل ماموریت جناب آقای دکتر حناچی دبیر محترم شورای عالی معماری و شهرسازی انجام نپذیرفت و مقرر گردید در روزهای آتی که احتمالا در هفته جاری باشد این بازدید به عمل آید. دبیرخانه تشکل های قانونی و تعاونی های مسکن
برچسب‌ها: شهرک زیتون
+ نوشته شده در  شنبه هفتم تیر 1393ساعت 13:5  توسط زیتون  | 

«گزارشی ازجلسه 18/3/1393 درسازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور»

باسلام واحترام پیرو در خواست شورای تعاونیهای مسکن 25 گانه وزارت جهاد کشاورزی به نامه شماره 1324مورخ 20/12/92 وارائه راهکارهای مشخص برای حل وفصل موضوع و تعیین تکلیف تعاونی های مسکن یاد شده در تاریخ 18/3/93جلسه ای در ساعت 15/9 دقیقه د رسازمان جنگلها ،مراتع وآبخیز داری کشور تشکیل گردید، مدعوین محترم متشکل ازرئیس جلسه جناب آقای مهندس جلالی معاون محترم وزیر جهادکشاورزی بهمراه آقایان مهندس پسیان مشاور محترم رییس سازمان ،دکتر عبدی نژادمدیر کل محترم منابع طبیعی وآبخیزداری استان تهران، مهندس کیاکجوری معاون محترم برنامه ریزی،توسعه مدیریت ومنابع ، مهندس عباسی مدیر کل محترم امور حقوقی، نماینده مهندس جوادی معاون محترم توسعه مدیریت منابع انسانی ، (مهندس میربزرگی مشاور محترم معاون وزیر ) و نمایندگان شورای تعاونیهای مسکن 25 گانه وزارت جهاد کشاورزی ودیگرتشکلهای قانونی،آقای راشد ساوالانیان ، آقای سعیدزیادبخش وآقای محمودزاده حضورداشتند. بعدازطرح موضوع جلسه ، نماینده تعاونیها آقای راشد ساوالانیان به تشریح اقدامات صورت گرفته وراهگارهای پیشنهادی مورد قبول به شرح ذیل پرداختند: 1- تشریح راهکارهای پیشنهادی دستگاه های اجرائی طی شش/6 سال گذشته (6 راهکار اجرایی مسئولین محترم) و نظرات حقوقی نمایندگان شورای تعاونی های مسکن نسبت به راهکارهای ارائه شده و اصلاحات لازم به شرح ذیل ارائه گردید: الف - تقویم اراضی طبق قانون ماده 101 قانون شهرداریها ( 56 درصد اراضی مشاعی ذینفعان ) وبرابربا حقوق مکتسبه اراضی ساخته شده مجاورارزش گذاری وبا احتساب خسارات سنگین مادی ومعنوی معادل آن اراضی بصورت معوض یا پرداخت مابه ازاء آن یا تجمیع اراضی ویا صدور مجوز ساخت وسازصورت پذیرد. ب- البته اولویت های اول ذینفعان بصورت احداث بنا دراراضی خود، اجرای پروژه تلفیقی ازفضای سبزوفضای مسکونی (باغ مسکونی) ، اجرای پروژه تلفیقی ، گردشگری ،تفریحی وورزشی توسط بعضی از تعاونیهای مسکن می باشد ضمنا" فرایندحل وفصل تعاونیهای مسکن 11 گانه قوه قضائیه ، شورای نگهبان دردفترمقام معظم رهبری براساس موارد حقوق یاد شده برای دیگر تعاونی های مسکن مذکور نیز بررسی و عملیاتی گردد"که با درخواست حضار، نامه درخواستی نمایندگان تعاونیهای مسکن باضافه گزارش وزارت راه وشهرسازی تقدیم آنان گردیدوگزارش کوتاهی ازتجمعات صورت گرفته جلو مجلس ارائه گردید . سپس آقای سعید زیادبخش به تشریح موضوع پروژه گردشگری ، تفریحی ورزشی ورونداقدامات صورت گرفته تاکنون را به حضارارائه نمودند. سپس آقای محمود زاده به تشریح اقدامات صورت گرفته درسوهانگ و آراء صادره درمحکومیت شهرداری واقدامات عملی انجام گرفته ارائه نمودندودرپاسخ به اظهارنظرآقای دکتر عبدی نژادکه احساساتی نبایدبه موضوع نگاه کنیم خسارات سنگین ایجادشده به ذینفعان طی 25 سال گذشته را نباید احساساتی خواند همچنین ایشان نسبت به قابل اجراء بودن یانبودن قانون ماده 101 شبهه داشتندکه با توضیحاتی رفع شبهه واشکال ازسوی نمایندگان صورت گرفتمبنی براینکه این قانون لازم الاجرا بوده و درحال اجراء از سوی مسئولین محترم می باشد نظرات کارشناسان وزارت جهادکشاورزی متمرکزبر اجرای حکم ابلاغی مقام معظم رهبری درتحویل وتحول زمین یا خانه به ذینفعان ابرازگردید سپس بعدازاستماع خواسته ها ی نمایندگان تعاونیها و سایر تشکلها وحضاربه معاون محترم وزیر جهادکشاورزی جناب آقای مهندس جلالی فرمودند: ما همراه شما هستیم ، حقوق مکتسبه شما مورد تایید می باشد که همان مسکن دار شدن شما می باشد. متاسفانه تعاونیهای مسکن جهادبلا تکلیف وبدون پشتیبان بوده انددرصورتیکه رئیس قوه قضائیه ازذینفعان خودحمایت وحقوق آنان را تامین نموده است .این راهکارخوبی است که دردفتررهبری موضوع تعاونیهاحل وفصل گرددوخطاب حضرت آقا درخصوص تعیین تکلیف تعاونیها ، وزارت مسکن وشهرسازی تعیین گردیده است آقای جوادی ومن درشورای عالی معماری وشهرسازی وکمیسیون ماده پنج ازشما حمایت خواهیم کردقراراست شورای عالی معماری وشهرسازی پیشنهادات خودرا عرضه نمایند، اختلاف نظر هادلیلی نیست که شقوق دیگر مطرح شده را هش بسته باشد ( گزارش مهندس غراوی )وبنظر می رسد صحبت آقای وحیدعملیاتی قابل اجرا نیست ولازم است ازدیگر راهکارهای مدیریتی نیزاستفاده کنیم –تهران تابه حال درحال گسترش بوده است وشهرداری تهران با وزارت مسکن با هم مسائلی دارندکه فشارش متوجه مردم گردیده است حقوق مکتسبه مردم بهمراه خسارات ایجادشده باید تامین گردد. موضوع ساخت وسازفقط جهت اراضی بالاتراز1800 می باشدوتبدیل این اراضی به فضای سبز معنی دارمناسب شهرتهران اشکالی نداردوراهکارگردشگری راهکارمناسبی است که هزینه هائی که به دولت ایجاد می شود. با اجرای مالکان وذینفعان رفع می گردد.زیر خط تراز 1800 متر اراضی برای ساخت وسازوجوددارددرصورتیکه اراده برای حل موضوع باشدمثل قوه قضائیه، ماآماده همکاری درارائه زمین معوض با وزارت راه وشهرسازی هستیم میدانم اکثرا" مالکین وذینفعان مسکن ندارند و موضوع مسکن مهروارائه آن به مالکین شدنی نیست واین واحدها صاحب دارند . درخاتمه امیدواریم با عنایت به گزارش مطروحه درگزینش واجرای راهکارعملی وقابل اجراودربرگیرنده تمامی حقوق مالکین درجلسه هیئت رئیسه مجلس تحقق یابد.انشاء الله
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم خرداد 1393ساعت 17:17  توسط زیتون  | 

برای صیانت از حریم تهران نیاز به مدیریت یکپارچه است/شاهد ساخت وسازهای فراوان در حریم تهران هستیم

رییس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به همراه مدیر کل حریم و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، برای بررسی وضعیت ساخت و سازها در حریم پایتخت ، بازدید هوایی صورت دادند. به گزارش خبرگزاری مهر،محمد سالاری ، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اعلام این خبر گفت : از ارتفاعات مناسبی ، فضای حریم تهران و ساخت وسازهای صورت گرفته در آن مورد مشاهده قرار گرفت که این اقدام سبب می شود تا در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری ، آخرین وضعیت حریم پایتخت مورد توجه قرار بگیرید. وی با ابراز تاسف از مشاهدات صورت گفته ، اظهار داشت : متاسفانه در مناطق مختلف نظیر دره های سولقان ، شاهد ساخت و سازهایی با طبقات 5، 6 و حتی 9 طبقه بودیم که به هیچ عنوان با فضای سبز و توپوگرافی این منطقه سازگاری ندارد. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خاطر نشان کرد : از باغات کن در منطقه 5 ، محدوده مناطق 21 و22 ، منطقه 20 ، 15 ، 13 و شهرک زیتون و همچنین منطقه 18 ، بازدید هوایی صورت گرفت. محمد سالاری در تشریح جزییات این بازدید هوایی گفت : مشاهده حریم شهر تهران نشان می دهد که متاسفانه ، مدیریت راهبردی واحد در این حریم رعایت نمی شود و این عدم مدیریت یکپارچه سبب شده تا شاهد تنازعات تصمیم گیری مختلف در بین مناطق و شهرهای اقماری اطراف تهران باشیم که در نهایت به ضرر پایتخت است. وی افزود : بیشتر تخلفات توسط شهرهای اطراف تهران صورت گرفته و شهرداری تهران به لحاظ قانونی نمی تواند نسبت به اینگونه ساخت و سازها دخالتی داشته باشد. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شهر تهران گفت : تهران دارای 6 هزار کیلومتر مربع حریم است که باید فکری اساسی برای آن صورت گیرد. وی به نظر وزیر راه و شهرسازری درباره تلفیق بخشداری ها در درون شهرداری تهران اشاره کرد و گفت :باید مدیریت یکپارچه شهری در حریم تهران حاکم باشد و شهرداری تهران بتواند حریم پایتخت را مدیریت کند.چراکه یک هزار و 200 کیلومتر مربع از این حریم متعلق به تهران و مابقی متعلق به شهرهای اطراف تهران است . رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شهر تهران افزود : شاهد آن هستیم که شهرهای اطراف تهران برای در آمدزایی و توسعه ، به مسابقه اعطای مجوز برای ساخت و ساز رو آورده اند و حتی در زمین های کشاورزی نیز ، ساخت و ساز وجود دارد. سالاری گفت : در حال حاضر طرح راهبردی صیانت از حریم تهران در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در حال تدوین است و ما درخواست داریم که صیانت از حریم تهران با توجه به حساسیت بالا ، به مدیریت کلان شهر تهران واگذار شود تا شاهد تصمیم گیری یکپارچه در این موضوع باشیم. وی افزود : در گام اول بهتر است برای صیانت از حریم تهران ، اجازه ساخت و ساز در حریم با شهرداری تهران صورت گیرد . چراکه شهر تهران را باید با مجموعه شهری آن برای تصمیم گیری ببینیم. در واقع باید برای شهروندانی که در شهرها و روستاهای اطراف تهران ساکن اند هم باید پیش بینی امکانات کرد چون اکثر آنها برای کار به تهران می آیند و اتفاقا برخی تهرانی ها هم در اطراف تهران ، ویلا سازی کرده اند ، که این موضوعات سبب می شود تا لزوم مدیریت یکپارچه بیشتر ضرورت یابد. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت : رویکرد یکپارچه سبب می شود تا شاهد گسترش روبه روز ساخت و سازها در اطراف شهر تهران نباشیم و این حریم ، لحظه به لحظه تحت تاثیر بیشتر ساخت و ساز قرار نگیرد. وی افزود : حریم تهران ، یک سرمایه اساسی برای تهران است و به عنوان تنفسگاه و ریه پایتخت ، نباید بدون برنامه و مدیریت راهبردی یکپارچه اداه شود. محمد سالاری اظهار داشت : همانطور که مجموعه مدیریت شهری نسبت به قطع درختان و صدمه به باغات درون شهری تهران حساس است ، باید نسبت به حریم تهران هم این حساسیت وجود داشته باشد تا شاهد از بین رفتن این حریم نباشیم. http://www.mehrnews.com/detail/News/2307953 تاریخ مخابره : ۱۳۹۳/۳/۱۹ - ۱۶:۳۴
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد 1393ساعت 10:9  توسط زیتون  | 

بازدید از زمین های نوار شمالی تهران به عمل آمد

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر بازدید از اراضی شمال غرب، شمال و شمال شرق تهران در روز جاری (شنبه - 10 خرداد 93) آقای دکتر شریف حسینی هیأت رییسه محترم مجلس شورای اسلامی - آقای مهندس جلالی رییس محترم سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و آقای مهندس افشار رییس محترم سازمان امور اراضی کشور از وزارت جهاد کشاورزی و آقای دکتر حناچی معاون محترم شهرسازی و دبیر عالی معماری شهرسازی و آقای مهندس پژمان رییس محترم سازمان ملی زمین و مسکن از وزارت راه و شهر سازی، از اراضی مذکور بازدید به عمل آوردند. لازم به ذکر است نتیجه تکمیلی آن پس از دریافت اطلاعات دقیق تر به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید

و اما خبر تکمیلی اینکه هیات مذکور از سه منطقه شامل اراضی سوهانک در شمال شرق، اراضی دارآباد در شمال و اراضی مرادآباد در شمال غرب بازدید به عمل آورده اند.

طبق اطلاعات واصله موثق پس از بازدید مقرر گردیده است تا اولین جلسه را جناب آقای دکتر شریف حسینی عضو محترم هیات رییسه مجلس و آقای مهندس افشار رییس محترم سازمان امور اراضی کشور از وزارت جهادکشاورزی و جناب آقایان دکتر حناچی معاون محترم شهرسازی، مهندس پژمان رییس محترم سازمان ملی زمین و مسکن و آقای مهندس حمزه ای مدیر کل محترم نظارت بر طرحهای کالبدی معاونت شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی برگزار نموده و ارزیابی و تحلیل خود را از این بازدید مکتوب فرمایند.

مقرر گردیده است دومین جلسه را نیز کل اعضای جلسه قبل با جناب آقای مهندس جلالی رییس محترم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهند نمود.

پس از تشکیل دو جلسه اخیر الذکر و رسیدن اعضای جلسات مذکور به نقطه نظرات و محورهای مشترک مورد نظر جلسه سوم با حضور نمایندگان مالکان اراضی و در راستای نزدیک شدن به مواضع مشترک برگزار خواهد گردید.

شایان ذکر است با عنایت به نزدیک شدن به سالگرد و مراسم ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که روز چهارشنبه مورخ 14/3/93 (هفته جاری) می باشد، به دلیل حضور نمایندگان محترم در حوزه های انتخابیه خود و تعطیلی احتمالی مجلس احتمال به تعویق افتادن اولین جلسه و تبع آن دو جلسه دیگر (دومین و سومین جلسه) وجود دارد ولی با تمامی این تفاصیل و طبق اطلاعات واصله موثق تشکیل هر سه جلسه یاد شده در فاصله زمانی کوتاه وجود داشته و قطعی به نظر می رسد.

در پایان لازم به ذکر است که این دبیرخانه به صورت مستمر در خصوص اخذ صورتجلسه مورخ 28/2/93 که با حضور نمایندگان شما عزیزان در مجلس برگزار گردید، می باشد که به محض دریافت صورتجلسه فوق بلافاصله از طریق همین سایت و  به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط از طریق نمابر ارسال خواهد شد.

                                  دبیرخانه تشکل های قانونی و تعاونی های مسکن اراضی نوار شمالی تهران

+ نوشته شده در  شنبه دهم خرداد 1393ساعت 18:19  توسط زیتون  | 

حمایت مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مالکان اراضی شمال و شمال شرق شهر تهران

تاريخ انتشار : 1393/02/28 - 23:08

حمایت مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مالکان اراضی شمال و شمال شرق شهر تهران

 حمایت همه جانبه مجلس شورای اسلامی و تاکید بر حل مشکل زمین ها توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و ارایه راهکارهای موثر در دو هفته آینده از جمله مهمترین اتفاقاتی بود که در حضور موثر نمایندگان مالکین در روز 28 اردیبهشت 1393 در مجلس شورای اسلامی حاصل شد. همچنین در این روز موفق شدیم نامه ای را به امضای 15 نفر از نمانیدگان مجلس برسانیم که در آن بر تداوم فعالیتهای هیئت رئیسه مجلس تا اتمام کار و حل قاطع مشکل تاکید شده بود پیرو جلسه مورخ 26/1/93 با جناب آقای دکتر شریف حسینی عضو محترم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و دو نفر از معاونان محترم راه و شهرسازی و مدیرکل محترم مجلس وزارت جهاد کشاورزی و تصمیمات متخذه عاجل جلسه بعدی آن در روز یکشنبه مورخ 28/2/1393 در محل سالن جلسات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و به ریاست آقای دکترشریف حسین تشکیل شد. در این جلسه جناب آقای مهندس علوی و اقای دکتر رضایی از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس، آقای صابری معاون محترم مرکز حراست مجلس شورای اسلامی ، جناب آقای مهندس پژمان نماینده محترم ادوار مجلس و جناب آقای مظفری از کارکنان محترم مجلس و آقایان دکتر حناچی معاون محترم شهرسازی ، مهندس پژمان رییس محترم سازمان ملی زمین و مسکن ، آقای مهندس حمزه ای مدیر کل محترم نظارت بر طرح های کالبدی، آقای مهندس عبدالملکی معاون محترم املاک سازمان ملی زمین و مسکن همگی از وزارت راه و شهرسازی و آقایان مهندس افشار معاون وزیر و رییس محترم سازمان امور اراضی کشور و جناب آقای دژدار مدیرکل محترم مجلس وزارت جهاد کشاورزی و در طرف مقابل هفت نفر از نمایندگان منتخب تعاونی ها و تشکلهای قانونی اراضی شمال غرب، شمال و شمال شرق تهران به اسامی آقایان مهندس حسین قلیچ خانی ، دکتر سیدمحمود میر افضلی، مهندس سلیمان محرمخانی، مهندس اسفندیاری، سرکار خانم دکتر نور محمدی، آقای مهدوی و راشد ساوالانیان حضور داشتند. پس از خوشامدگویی و سخنان آقای دکتر شریف حسینی و تشریح دلایل تشکیل این جلسه تک تک هفت نماینده مذکور مبادرت به ارایه نقطه نظرات خود نمودند و به شدت از خواسته به حق قانونی و مشروع کلیه مالکان دفاع نمودند. در ادامه مسوولان وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی حاضر در جلسه نیز به تشریح و تببین نقطه نظرات خود پرداخته و پس از مذاکرات به عمل آمده نمایندگان مالکان پیشنهاد نمودند که طی یک برنامه زمان بندی مشخص این پروسه به سرانجام برسد. همچنین خواستار شدند که آخرین گزارش آقای مهندس غراوی معاون سابق وزارت راه و شهرسازی که حاوی کلیه اطلاعات و پیشنهادات مورد توافق و مورد قبول کلیه مالکان می باشد به عنوان محور اصلی ادامه فعالیتها توسط مسوولین فعلی راه و شهرسازی باشد همچنین بسته پیشنهادی تهیه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی که توسط آقای مهندس افشار ارایه گردید همچنین نامه وزیر سابق وزارت جهاد کشاورزی که حاوی پیشنهادات قابل قبول برای مالکان می باشد محور اصلی ادامه فعالیتها قرار گیرد و نیز پیشنهاد گردید که در صورت امکان و از طریق مجلس محترم تعاملات لازم در خصوص حضور یک نفر از نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری در جلسه فراهم گردد. بنا به پیشنهاد جناب آقای مهندس افشار مقرر گردید ظرف مدت یک الی دو هفته مسوولان مورد اشاره در صدر این گزارش به همراه آقای دکتر شریف حسینی بازدیدی از عرصه های مالکان نوار شمالی شهر تهران و نیز عرصه های مورد نظر و پیشنهادی سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی جهت جایگزینی و تعویض به عمل آمده و پس از تشکیل جلسه مورد نظر توسط مسوولان مذکور خروجی جلسه فوق با دعوت از نمایندگان قانونی مالکان نوار شمالی شهر تهران تصمیمات لازمه را اتخاذ نماید. آن بسته پیشنهادی همانی است که بنا به دستور آقای احمدی نژاد رییس محترم جمهور وقت به وزیر سابق جهاد کشاورزی آقای دکتر خلیلیان مبنی بر تجمیع و ساماندهی تشکل ها و تعاونی های مسکن اراضی نوار شمالی شهر تهران تهیه و به دولت ارایه گردیده بود مجددا مورد بازنگری قرارگیرد البته لازم به توضیح است که چکیده گزارش مذکور در آخرین گزارش جناب آقای مهندس غراوی معاون وقت وزارت راه و شهر سازی درج گردیده است. در پایان جلسه مقرر گردید صورتجلسه مورد نظر پس از طی مراحل اداری در مجلس و وزارتخانه های راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت ده الی بیست روز برای کلیه نمایندگان مذکور ارسال گردد. امیدواریم ما نمایندگان منتخب و قانونی شما عزیزان که درجلسه امروز شرکت داشتیم توانسته باشیم حق مطلب را ادا نموده و در خصوص رفع دغدغه ها و نگرانی های مقدس همه شما قدمی هر چند کوچک برداشته باشیم. به امید روزها و خبرهای بسیار خوشتر. حواشی جلسه: برخی از نمایندگان تعاونی ها از صبح علی الطلوع در مجلس حضور داشتند. هدف از حضور آنها جمع امضا برای نامه بسیار مهمی توسط نمایندگان محترم مجلس بود که در آن از هیئت رئیسه محترم مجلس درخواست می کرد که موضوع حل مشکل تعاونی ها تا انتهای کار بر روی میز هیئت رئیسه باقی بماند و نمایندگان مجلس نیز از این اقدام هیئت رئیسه حمایت می کردند. محتوای این نامه توسط جناب محجوب که مثل همیشه کنار ما بود تنظیم و با سربرگ مجلس تهیه شد. برای جمع آوری امضا نیز جناب آقای رحمانی نماینده تاکستان و برخی از دوستان در مجلس که ذکر نامشان به صلاح نیست تلاش بسیار زیادی کردند. 

 منبع خبر : شرکت کاشانه تهران مهر سبز

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393ساعت 9:2  توسط زیتون  | 

تجمع و اعتراض اعضای چند تعاونی مسکن جلو مجلس

جمعی از اعضای چند تعاونی مسکن تهران از جمله تعاونی مسکن‌های مربوط به زمین‌های منطقه سوهانک و چند منطقه دیگر که شمارشان به ۳۶ تعاونی مسکن می‌رسید، جلو مجلس تجمع کردند.
کد خبر: ۳۹۸۴۶۳
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۵ - 06 May 2014
تجمع و اعتراض اعضای چند تعاونی مسکن جلو مجلسصبح امروز، برخی از اعضای چند تعاونی مسکن شهر تهران، جلو مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، جمعی از اعضای چند تعاونی مسکن تهران از جمله تعاونی مسکن‌های مربوط به زمین‌های منطقه سوهانک و چند منطقه دیگر که تعداد آن‌ها به ۳۶ تعاونی مسکن می‌رسید، جلو مجلس تجمع کردند.

همچنین معترضان دقایقی خیابان مقابل مجلس را بستند و از حرکت اتوموبیل‌ها در این خیابان جلوگیری شد. شدت اعتراضات به اندازه‌ای بود که مجلس شورای اسلامی، رفت‌وآمد از در‌ شمالی را بست و مانع ورود خبرنگاران به مجلس شد.

بنا بر این گزارش، اعتراض‌کنندگان مقابل مجلس، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مشکلاتشان در ساخت و ساز اطراف تهران بودند.

در این باره، دکتر سید محمود میر افضلی، نماینده زمین‌های مرادآباد درباره این موضوع به خبرنگار تابناک گفت: تجمعی که می‌بینیم، ‌مالکان زمین‌های تعاونی‌ها در حریم شهر تهران هستند که از غرب تهران تا شرق آن کشیده شده است و حدود ۹۶۰ متر زمین بین ۱۷ تا ۳۰ سال پیش از سوی نهادهای قانونی و البته پس از گذراندن مراحل قانونی و گرفتن مجوز به مردم فروخته شده است.

 
ناگفته نماند که همه این زمین‌ها دارای سند منگوله‌دار هستند و تعداد کسانی که این اسناد را ‌دارند، بیش از ۲۰ هزار مالک است. در ‌این سال‌ها، نمایندگان تعاونی‌ها با مراجعه به مراکز قانونی درخواست مجوز لازم ‌برای ‌مجوز‌ ساخت داده‌اند، ولی با کارشکنی شهرداری هر بار ‌تصمیم‌گیری در این باره را به قوانین جدید موکول کرده‌اند.

اما ‌همان زمان که ما درگیر این کار بودیم، در مجاورت زمین‌های ما و حتی ‌بالا‌تر از این زمین‌ها، برخی نهاد‌ها از جمله مجلس، ساخت‌وساز خود را تا متراژ ۲۲۰۰ متر انجام داد‌‌ند و همین‌ باعث بی‌عدالتی شده، به گونه‌ای که در سال ۱۳۶۷ رهبری به دلیل شکایات‌ متعددی که به دفتر ایشان صادر شد بود، نامه‌ای ‌به سازمان بازرسی برای بررسی این موضوع فرستادند و پس از نامه‌نگاری‌ها، رهبری رئیس‌جمهور وقت را مأمور حل مشکل کردند و دولت احمدی نژاد را ملزم به رفع آن نمودند. تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از چهارصد جلسه در استانداری و سیزده جلسه با حضور وزرا ‌و چند جلسه با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد؛ اما در سال ۹۱ و ۹۲ اتفاقی رخ نداد.

پس از آن، قرار شد زمین‌ ۵۰۰ هکتاری در چیتگر به این افراد اختصاص یابد تا مشکل حل شود، اما به شرط آنکه زمینی که در دست یکی از نهادهای نظامی بود، آزاد شود، ولی این زمین به دست مالکان نرسید و شهرداری زمین را به پرسنل خود ‌داد و عملاً این زمین منتفی شد. پس از آن اعلام کردند که زمین در ‌تهران وجود ندارد و در شهرهای مجاور امکان تهیه آنها هست.

سال گذشته، معاون وزیر مسکن، راهکارهایی ‌به کمک تعاونی‌ها و غراوی معاون سابق وزارت مسکن آماده کردند و به آخوندی دادند که در آن مقرر شده بود، زمین‌ها به قیمت روز قیمت‌گذاری ‌و در شهرهای اطراف یا اطراف تهران زمین داده شود، اما همین راهکار نیمه عادلانه نیز اجرا نمی‌شود.

در چند وقت گذشته از طریق رئیس کمیسیون عمران مجلس با مهندس پژمان، معاون وزارت مسکن ارتباط گرفتیم. وی در این دیدار گفت: این مسأله ربطی به وزارت مسکن ندارد و به ما مربوط نمی‌شود و هر کس به شما زمین داده، باید بروید و از وی بخواهید مشکل را حل کند.

ما این وزیر مسکن را لایق این پست نمی‌دانیم و از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم قاطعانه با این کار برخورد کند. این افراد، عصبانی هستند که چرا مجلس به موضوع رسیدگی نمی‌کند و چرا کسی از مسئولین به فکر این قشر از مردم نیست؟

برچسب‌ها: شهرک زیتون
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 16:5  توسط زیتون  | 

فراخوان سوهانک

http://www.suhanak-moradabad.ir/fa/News360.aspx

http://www.suhanak-moradabad.ir/fa/News361.aspx

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم اردیبهشت 1393ساعت 16:53  توسط زیتون  | 

احقاق حق

تجمع بزرگ شهرک زیتونی ها مقابل نهاد ریاست جمهوری.


زمان: سه شنبه۹ اردیبهشت ماه 1393

ساعت:9صبح


فرصت رو از دست ندهید.چقدر انتظار............


+ نوشته شده در  جمعه پنجم اردیبهشت 1393ساعت 10:38  توسط 001  | 

مطالب قدیمی‌تر