دوستان پیرو نظر یکی از دوستان در مورد جلسه پنجشنبه من با خانم ولیزاده صحبت کردم ایشان گفت پنجشنبه همه سر زمین تشریف بیاورید. توضیح بیشتری ارائه نداد و من اطلاع از دستور کار ندارم.
برچسب‌ها: شهرک زیتون
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت توسط زیتون |

به نام عادل بی همتا

سلام دوستان و همکاران گرامی!

اخیراً وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تعیین تکلیف زمین های محدوده­ی شهر تهران نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته است.  بند آخر نامه صراحتاً در ارتباط با زمین های شهرک زیتون است:

در خصوص تعیین و تکلیف اراضی سرخه حصار (شهرک زیتون) با عنایت نامه شماره 8325/م/507 مورخ 1390/9/7 استاندار محترم تهران به وزیر محترم راه و شهرسازی و ارائه پیشنهاد « پس از احراز مالکیت افراد ذینفع با رعایت ضوابط و مقررات دستگاههای اجرایی ذیربط، اقدامات قانونی در خصوص احداث بنا، معادل 30% اراضی متعلق به مالکین به صورت متمرکز معمول گردد».  و وزیر محترم راه و شهرسازی نیز طی نامه شماره 21834/1/2 مورخ 1390/11/1 پیشنهاد مذکور را پس از اخذ نظر شهرداری قابل طرح در شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام نموده است که این پیشنهاد حسب توافقات تعاونی و استانداری مورد تمایل و تراضی ذینفعان و مالکین شهرک مذکور و اعضاء تعاونی نیز قرار گرفته است که مراتب طی نامه مورخ 1390/8/4 تعاونی به استانداری تهران نیز اعلام گردید و همچنین مالکیت اعضاء تعاونی با عنایت به صدور اسناد مالکیت ششدانگ و دادنامه شماره 21-1/12/90 مورخ 1390/12/2 دادگاه ویژه شعبه 53 تأیید گردیده است لذا اجرای پیشنهاد استاندار محترم تهران بهترین راهکار جهت برون رفت از وضعیت فعلی و حل و فصل نهائی موضوع به نظر می­رسد.   

خواهشمند است باعنایت به حساسیت موضوع و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهوری جهت حل و فصل مسئله و تأمین مسکن این افراد، دستور فرمائید رسیدگی فوری معمول و در خصوص راه کارهای پیشنهادی و سایر راهکارهای کارشناسی که منجر به تعیین و تکلیف سریع تعاونی­ها گردد تصمیم به موقع و مقتضی اتخاذ گردد.

صادق خلیلیان

وزیر جهاد کشاورزی

24 آبان 1391


برچسب‌ها: شهرک زیتون
+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت توسط زیتون |

 

 

 

 

+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت توسط زیتون |